Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

NOVÁ KOGENERAČNÍ JEDNOTKA DOPLNILA VÝROBNÍ ZDROJE

18. 1. 2021

KOGENERAČNÍ JEDNOTKA IROMEZ PELHŘIMOV

Na přelomu roku byla ve výměníkové stanici VS13 uvedena do provozu kogenerační jednotka pro výrobu tepelné a elektrické energie. Jednotka o tepelném výkonu 271 kW a elektrickém výkonu 200 kW bude pomocí vlastní lokální distribuční sítě zásobovat teplem a elektřinou nejen novou bytovou výstavbu LIVEWELL, ale je také zapojena do teplovodní sítě společnosti IROMEZ a přispěje ke stabilizaci v regionální distribuční síti elektrické energie. (Pokračování textu…)

Vážení zákazníci, obchodní partneři, milí přátelé,

18. 12. 2020

Pomalu se společně blížíme ke konci roku 2020, který byl v mnoha směrech jiný než roky předešlé.

Naše společnost dále pokračuje v nastavené strategii technického a ekonomického rozvoje, takže jsme i nadále modernizovali, investovali a rekonstruovali s cílem zajistit našim zákazníkům co nejkomfortnější odběry tepla.. Rádi bychom Vás v tomto předvánočním čase ujistili, že i nadále budeme konat s maximální péčí, tak, aby naše dodávky tepla zůstaly bezpečné a dle Vašich aktuálních potřeb a požadavků. (Pokračování textu…)

Plavání s IROMEZem posunuto na příští rok

12. 10. 2020

Plavani_Iromez_2019

Vážení zákazníci a přátelé naší společnosti,
Vzhledem k aktuálnímu vývoji koronavirové epidemie jsme se rozhodli přesunout oblíbenou prosincovou akci PLAVÁNÍ S IROMEZEM na první měsíce roku 2021.  O novém termínu akce Vás budeme informovat na našich internetových stránkách a v inzerci Týdeníku Pelhřimovska.

Na setkání v bazénu se těší
Obchodní tým společnosti IROMEZ s. r. o.

Letošní topná sezóna bude již s novým bezobslužným mostovým jeřábem

24. 9. 2020

Jerab_IROMEZ

Po úctyhodných 25 letech nepřetržité služby byl v letních měsících demontován původní bezobslužný mostový jeřáb a nahrazen novou, stejně robustní technologií. Úkolem mostového jeřábu je navážet v plně automatickém, případně manuálním režimu biomasové palivo z navážecího žlabu do násypek našich dvou biomasových kotlů. (Pokračování textu…)

IROMEZ POKRAČUJE VE SPONZORINGU ZÁKLADNÍCH ŠKOL V PELHŘIMOVĚ

1. 9. 2020

Na začátku školního roku podpořila již tradičně společnost IROMEZ žáky základních škol. Tentokrát prostřednictvím Spolku rodičů při ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881. Peněžní dar v hodnotě 15 000 Kč bude využit na nákup věcných odměn pro žáky, kteří dosáhnou vynikajících studijních a sportovních výsledků.

SEK_ZS_OSVOBOZENI

Všem žákům přejeme úspěšné zvládnutí nového školního roku.
IROMEZ s.r.o. – Váš zodpovědný dodavatel tepla a služeb v Pelhřimově

PLATNOST KUPÓNŮ NA MYCÍ LINCE

11. 8. 2020

Mycí linka IROMEZ Pelhřimov

Vážení zákazníci, kupóny do mycí linky zakoupené od naší společnosti je možné po dobu jejich platnosti uplatnit bez doplatku u nového provozovatele, společnosti AUTO ZÁBRANA s.r.o.

Pohodové léto Vám přeje
IROMEZ s.r.o.

Odstávka

NENÍ PLÁNOVÁNA

Všichni zákazníci dostávají teplo i teplou vodu v garantované kvalitě.
Pro informace o dodávkách ve Vašem objektu volejte Dispečink výroby tepla – viz. níže.

banner_mvv_online

IRO_banner_levnejsi_teplo_2017

Pro zákazníky

Dispečink výroby tepla
služba non-stop
telefonek 565 323 995
telefonek 602 229 926

Čerpací stanice
U Agrostroje 1412, areál kotelny K2
otevírací doba:
po-čt:       8.00 – 17.00 hod
pá:           8.00 – 19.00 hod
so:           8.00 – 11.00 hod

telefonek 565 326 647, 602 187 276
GPS: 49°25’26.018″N, 15°13’15.668″E

Prodej dřevěných briket
U Agrostroje 1412, areál kotelny K2
prodej:
po-čt:      8.00 – 17.00 hod
pá:          8.00 – 19.00 hod
so:          8.00 – 11.00 hod

telefonek 565 326 647, 602 187 276
GPS: 49°25’26.018″N, 15°13’15.668″E

MVV newsletter

mvv-news-2022-04-banner

Jak se k nám dostanete?

imgMap_iromez